محل تبلیغات شما
کاش کاش می شد دوباره به همان عصر روز نخست برمی گشتم داشتم میرفتم پی کاری. و تو داشتی می آمدی در حالیکه کل کوی و زمین داشت زیر گامهایت می لرزید عصر بسیار عجیب و غریبی بود زمان انگار در ابدیتی محض ایستاده بود آسمان پرده کبودی کشیده بود و ابری بود و نبود در فراقی از س و بهشت و میان کوچه جز من و تو حتی پرنده پر نمی زد هنوز اول ماجرا بود کاش اول فیلم بود آن عصر چه ماجراهایی آبستن بود برای سالهای پیش رو نمی دانستم ایستادم و برای اولین بار راه رفتن زنی را

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Ephraimi7o6sc rumah دانش دینی baser سواد رسانه ای برای دانش آموزان ایرانی فروشگاه کالا شهر حمل و نقل مدرن ولايت گیم پلید